Protestantse gemeente


Veldhoven

Speciale diensten

Speciale diensten

Dat zijn diensten waarin we op een bijzondere manier iets willen laten zien van de veelkleurigheid en pluriformiteit van het samen-kerk zijn. In een speciale dienst is iedereen welkom, en kan iedereen ongeacht leeftijd, traditie, en voorkeur zich welkom voelen. Speciale diensten worden altijd voorbereid door één van onze eigen predikanten en een (wisselend) aantal leden uit onze gemeente. Voorbeelden van speciale diensten zijn: Thomasviering, afscheidsdienst groep 8 en dienst voor 4/5-jarigen al dan niet gecombineerd met een gezinsdienst.
Informatie: Simon Wijma, tel. (040) 254 4236

Gezins-/jeugddiensten (1x per maand)

Ook dit seizoen is er op elke 1e zondag van de maand (en ook Kerstavond en Pinksterkamp) een gezins-/jeugddienst.  De gezinsdiensten zijn nadrukkelijk afgestemd op gezinnen én jongeren (samen geloven). De diensten worden ook samen met jullie voorbereid. Iedereen is van harte welkom in een gezins-/jeugddienst, waarin jullie wereld van leven en geloven centraal staat. In de regel worden de diensten op zondagmorgen gehouden om 10.00 u. Vind je het leuk om een keer een dienst mee voor te bereiden? – bel!
Informatie: Kris van der Velde (040) 848 6978.

Immanuel kerk en ontmoetingscentrum is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland | (c) 2018 Wouter de Geus
Inloggen voor beheerders
Gemaakt met